Szanowni Państwo!

Moją życiową pasją jest troska o RODZINĘ,
troska o życie i zdrowie CZŁOWIEKA,
obrona najmniejszych i bezbronnych.

Pragnę abyśmy żyli w wolnym, bezpiecznym, spokojnym i bogatym kraju. Jestem przekonany, że zależy to również ode mnie. Dlatego podjąłem odpowiedzialną decyzję o kandydowaniu do Senatu.

Społeczeństwo województwa tarnobrzeskiego powierzyło mi mandat Senatora Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach 21 września 1997 roku. W Senacie RP zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Uczynię wszystko, aby pełnić tę zaszczytną funkcję najlepiej jak potrafię. Dołożę wszelkich starań aby nie zawieść swoich wyborców.

Dla dobra Polski będę dążył by państwo wsparło rodziny w ich codziennych zmaganiach z trudnościami życia, by sprzyjało ich ekonomicznej samodzielności, by stworzyło każdemu człowiekowi i wszystkim rodzinom równe szanse.

Jestem za wprowadzeniem prorodzinnego systemu podatkowego uwzględniającego dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców. Podstawą opodatkowania stać się powinna suma dochodów rodziny dzielona przez liczbę jej członków. Państwo musi zauważać wielki wysiłek - także finansowy - rodzin, które wychowują dzieci. Będę dążył do odwrócenie procesu degradacji i ubożenia dużej części polskiego społeczeństwa, wielu polskich rodzin. Najpierw Sejm odrzucił nowelizację ustawy o podatku od osób fizycznych zawierającą rozwiązania prorodzinne, następnie po przyjęciu rozwiązań prorodzinnych w polskim systemie podatkowym i wprowadzeniu świadczenia pieniężnego na dzieci osób nie osiągających przychodu - prezydent zawetował te ustawy.

Jestem lekarzem i problemy służby zdrowia znam dobrze. Każdy kto korzystał z usług uspołecznionej służby zdrowia wie jak ona źle działa. Żeby było lepiej zmienimy zasady jej finansowania i funkcjonowania. Jestem za wprowadzeniem ubezpieczeń zdrowotnych (kas chorych), zapewniających równy dostęp do świadczeń medycznych dla pacjentów poprzez wolny wybór lekarza, szpitala i instytucji ubezpieczeniowej. Każdy musi mieć pewność, że jeśli płaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, to w razie potrzeby będzie miał zapewnioną opiekę lekarską i nie będzie musiał za nią płacić sam. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. Po dużych problemach ustawa zaczyna przynosić dobre efekty, ale już jest zapowiadana likwidacja kas chorych. Ciekawe jaki nowy zamęt nas czeka?.

Zasadniczej zmiany wymaga również system ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza emerytalno-rentowych. Będę dążył do oddzielenia ubezpieczenia od budżetu państwa, jestem za obniżeniem kosztów i za stworzeniem stałego niezależnego źródła finansowania funduszy ubezpieczeniowych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. 

Jestem za reformą edukacji. Konieczna jest zmiana systemu finansowania szkolnictwa, m.in. przez wprowadzenie "bonu edukacyjnego". Prawo rodziców do wychowania dzieci powinno być prawnie usankcjonowane. Nie można dopuścić do wprowadzenia tragicznego i skandalicznego wychowania seksualnego, proponowanego przez obecnie rządzących. Narzuca się nam - rodzicom demoralizujące rozwiązania wobec dzieci, co jest elementem deprawowania całego społeczeństwa.
Uchwalono ustawę o systemie oświaty (reformującą system zaopatrzenia i finansowania szkolnictwa). Reforma systemu edukacji rozpoczęła się 1 września 1999 roku. Dobrzy nauczyciele mieli zarabiać więcej, ale Pani Minister Łybacka (SLD) zatrzymała reformę w trosce o słabych nauczycieli, którzy słabo uczą nasze dzieci.
SLD, UP, PSL podejmują próbę zmiany "Wychowania do życia w rodzinie" na "Edukację seksualną" - więcej na stronie: Stanowisko Forum Kobiet Polskich

Jestem za wyrównaniem szans młodych ludzi w dostępie do wyższych uczelni poprzez stworzenie nowego systemu stypendialnego dla młodzieży z biednych i ubogich rodzin.
Uchwalono ustawę o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa umożliwia zaciąganie pożyczki lub kredytu już od 1 października 1998 roku. 
Dzięki moim staraniom powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.

Według mnie polityka mieszkaniowa musi zauważać potrzeby młodych małżeństw. Brak mieszkań bywa przyczyną występowania patologii i rozpadu niektórych rodzin.

 UWAGA: Tekst pisany czarną czcionką powstał w 1997 roku.

Troska o rodzinę,
troska o każdego człowieka w rodzinie,
troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych rodzin
są moimi głównymi zadaniami jako senatora.
Nie ma wolności bez rodziny!

Dariusz Kłeczek

E mail:
kleczek"at"prolife.pl

Index

Biuro Senatorskie
Moja prywatna strona
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Nowoczesne Metody Rozpoznawania Płodności - Naturalne Planowanie Rodziny