Forum Kobiet Polskich
Kobieta w świecie współczesnym

adres dla korespondencji:
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a 80-286 Gdańsk

tel. (0-58) 341-19-11
fax. (0-58) 346-10-02

 

Warszawa, 4 marca 2002 r.

Szanowni Państwo!

W imieniu kobiet i matek zrzeszonych w Forum Kobiet Polskich, wzywamy wszystkich, którzy chcą ochronić polskie dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną w szkole, do przyłączenia się do szerokiego społecznego protestu. Zdeterminowani planowanymi w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu zmianami przedmiotu „Wychowanie do Życia w rodzinie”, pragniemy nasze protesty skierować bezpośrednio do Pana Premiera RP, Leszka Millera.

Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni przygotowywanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zmianami dotyczącymi przedmiotu „Przygotowanie do Życia w rodzinie” w kierunku wprowadzenia do szkół demoralizującej edukacji seksualnej. Zmiany te niszczą naturalną wstydliwość młodzieży, swobodne podejmowanie współżycia seksualnego przedstawiają jako naturalne zachowanie młodych ludzi, a odpowiedzialność rodzicielską sprowadzają do stosowania antykoncepcji.

Znane nam są nowe podręczniki zalecane dla gimnazjów, które pod pretekstem zapobiegania AIDS, zalecają nauczycielom przeprowadzanie na lekcjach praktycznych ćwiczeń „nakładania prezerwatywy na banan, ogórek lub model” oraz przeprowadzanie zajęć aktywizujących, mających na celu ćwiczenie zachowań wyrażania zgody na propozycje współżycia seksualnego pod warunkiem użycia prezerwatywy. (Fragment tego podręcznika w załączeniu).

Nazwa prowadzonego w szkołach przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” nie będzie zmieniona, wobec czego wielu rodziców nie będzie świadomych, czego rzeczywiście mają być uczone ich dzieci. 

Wprowadzenie decyzją Sejmu w 1999 r. do nauczania szkolnego w/w przedmiotu wiązało się z dużym niepokojem społecznym. Obecnie zajęcia te prowadzone są w ok. 96% polskich szkół, a uczęszcza na nie większość uczniów. Wypracowane programy o charakterze prorodzinnym i wychowawczym przestały wywoływać społeczne protesty i zyskały aprobatę większości rodziców.

Również przeprowadzone w Pracowni Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego ogólnopolskie badania pt. „Ocena jakości wdrożenia zajęć wychowawczych do życia w rodzinie” potwierdziły pozytywne rezultaty obecnych programów szkolnych. Nie ma więc żadnych ani merytorycznych, ani społecznych przyczyn wprowadzania zmian dotyczących zajęć wychowania do życia w rodzinie. Warto pamiętać, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie statystyki nie wykazują tendencji wzrostowej zachorowań na AIDS i inne choroby przenoszone drogą płciową, a liczba małoletnich rodziców nie rośnie.

Proponowane zmiany jednoznacznie idą w kierunku akceptacji bardzo kontrowersyjnych, permisywnych programów edukacji seksualnej proponowanych przez International Planned Parenthood Federation (Międzynarodową Federację Planowanego Rodzicielstwa), która jest organizacją pozarządową o charakterze międzynarodowym, programowo promującą permisywną edukację seksualną, antykoncepcję, swobodę seksualną, akceptację zachowań homoseksualnych, sterylizację i aborcję. W Polsce reprezentuje ją Towarzystwo Rozwoju Rodziny oraz Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W załączeniu przekazujemy komunikat nt. konferencji Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego, co ilustruje podejmowane przygotowania do wprowadzenia edukacji seksualnej do polskich szkół. Również środowiska feministyczne żądają wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół organizując manifestacje z okazji Dnia Kobiet pod hasłem 3 razy TAK – dla edukacji seksualnej, antykoncepcji i aborcji.

Protesty mogą być formułowane według załączonego wzoru. W miarę możliwości powinny być wysyłane indywidualnie, listem poleconym. Mogą też być organizowane zbiorowo. Kopie prosimy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, ul. Piecewska 3, 80-288-Gdansk w celu umożliwienia kontrolowania liczby nadsyłanych listów oraz prezentowania ich na konferencjach prasowych.

Bardzo dziękujemy za pomoc

Z poważaniem

Ewa Kowalewska

Prezes Forum Kobiet Polskich

 

  Dariusz Kłeczek

 Index

więcej na stronach: www.hli.org.pl