Prywatna strona:

. Jestem lekarzem medycyny, pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnobrzegu w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Żonaty, troje dzieci. Od 21 października 1997 roku do 18 października 2001 roku byłem Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 21 września 1997 roku z województwa tarnobrzeskiego. 

. Żona Barbara jest magistrem ekonomii, pełniła funkcję wicedyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu, była kierownikiem Punktu Informacyjnego w Tarnobrzegu Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych w Rzeszowie, obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg.

. Córki: Anna  - jest studentką I roku Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Agatka - jest uczennicą III klasy gimnazjum, Dorotka - jest uczennicą II klasy gimnazjum.

Jestem:

- Prezesem Oddziału Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa w Tarnobrzegu

- Członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

- Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu

- Członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Sandomierska

- Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

- Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej - koło przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

- Członkiem władz wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości.

- Pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu.

- Radnym Sejmiku Wojewódzkiego II kadencji z listy Podkarpacie Razem - rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość. W okręgu wyborczym obejmującym Tarnobrzeg i powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański i kolbuszowski uzyskałem najlepszy wynik - 6151 głosów (wybory 27 października 2002).

- Byłem: 

- Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencji (1997-2001)

- Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP IV kadencji

- Członkiem Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu RP IV kadencji

- Członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP IV kadencji

- Członkiem II Synodu Diecezji Sandomierskiej.

- Członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej.

- Byłem radnym Sejmiku Podkarpackiego I kadencji.

Do 1999 roku nie należałem do żadnej partii politycznej, podczas studiów byłem członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Do 25 stycznia 2002 roku byłem członkiem członkiem Ruchu Społecznego AWS.
Od 29 czerwca 2002 roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Dariusz Kłeczek

 kleczek"at"prolife.pl

Index

Biuro Senatorskie
Z mojego programu do Senatu RP
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Nowoczesne Metody Rozpoznawania Płodności - Naturalne Planowanie Rodziny