Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Oddział Lublin

Adres siedziby: 20-723 Lublin, ul. Szczecińska 29, tel. (081) 526-98-23
Rok powstania: 1981 r.
Prezes: dr Helena Gulanowska
Charakter ruchu:

Kierunki zaangażowania:

Współpraca z innymi organizacjami:

 

Index

 Statut TOR 

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa