TOWARZYSTWO
ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
ZARZĄD GŁÓWNY

Siedziba: 44-200 Rybnik, ul. Na Górze 5/2
tel./fax. (0-32) 422-22-52; e-mail:
katrojan"at"sekom.pl  

Skład Zarządu Głównego:

Prezes
Zarządu Głównego
mgr Kazimierz Trojan 44-200 Rybnik, ul. Na Górze 5/2
tel./fax (032) 422-22-52, 
e-mail:
katrojan"at"sekom.pl  
   
Wiceprezes
Zarządu Głównego
mgr Andrzej Winkler 44-200 Rybnik, ul. Pod Wałem 7
e-mail:
winkler"at"friko.onet.pl 
     
Skarbnik
Zarządu Głównego
Joanna Topiłko  
     
Członek
Zarządu Głównego
mgr inż.
Maria Szlagura
43-382 Bielsko Biała, ul. Potok 6
tel./fax (033) 818-31-10 
e-mail: DPSNR5"at"polbox.com
     
Członek
Zarządu Głównego
mec. Andrzej Sikora  
     
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
lek. med.
Dariusz Kłeczek
39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 29/18 tel. (0-604) 230 700, 
e-mail:
kleczek"at"prolife.pl

Charakter ruchu:

Kierunki zaangażowania:

 

Współpraca z innymi organizacjami:

Działania TOR-u są oparte na współpracy z oświatą, służbą zdrowia, organizacjami należącymi do PFROŻ oraz z:

 

Jeżeli pragniesz pomóc swoją pracą, widzą, doświadczeniem 
prosimy skontaktuj się z nami:
 
katrojan"at"sekom.pl 

kleczek"at"prolife.pl

Jeśli zechcesz wesprzeć nas finansowo (darowizną, odpisem, subwencją) 
oto numer naszego konta:
PKO BP O/Rybnik nr konta: 10202472-84837-270-1
Wsparcie Państwa przyczyni się nie tylko do wzrostu szacunku dla życia, poszanowania rodziny, ale może przyczynić się wręcz do uratowania życia zagrożonego człowieka.
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy

Index

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa