Syndrom poaborcyjny

Syndrom postaborcyjny (08.02.2004 - Fronda nr 31)

Cztery kroki ku wyzwoleniu (09.02.2004 - Fronda nr 31)

Konsekwencje aborcji dla zdrowia kobiety

Zespół utraty ciąży 
(
zespół poaborcyjny, zespół ocaleńca po aborcji, przemoc i zaniedbanie, terapia)

Index