10 lat od wprowadzenia ustawy "O planowaniu rodziny..."


Od wprowadzenia w życie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" minęło dziesięć lat. Jej celem jest troska o życie i zdrowie matki oraz dziecka jako fundamentalne dobro człowieka. Dane statystyczne i informacje konieczne do corocznych sprawozdań z funkcjonowania ustawy a pozyskiwane od organów administracji rządowej (resorty: zdrowia, edukacji, pracy i sprawiedliwości) oraz samorządowej pozwalają na pozytywną ocenę skutków działania ustawy.

Zaobserwowano następujące skutki wykonywania ustawy "O planowaniu rodziny":

- zmniejszyła się liczba zabiegów przerywania ciąży;
- systematycznie zmniejsza się liczba poronień samoistnych;
- zmniejsza się liczba poronień w przeliczeniu na 1000 kobiet w wieku rozrodczym;
- systematycznie maleje liczba zgonów kobiet w czasie ciąży, porodu i połogu (tzw. przyczyny położnicze);
[trzy powyższe skutki zaprzeczają hipotezie o występowaniu w Polsce na szeroką skalę zjawiska tzw. podziemia aborcyjnego];
- od kilku lat utrzymuje się stała, bardzo korzystna tendencja spadku wskaźnika urodzeń martwych oraz wskaźnika umieralności niemowląt;
- dostęp do badań prenatalnych, w tym także badań inwazyjnych, mierzony bezwzględną liczbą badań i wskaźnikiem w odniesieniu do liczby kobiet w ciąży z roku na rok ulega poprawie;
- po wprowadzeniu ustawy liczba zabójstw noworodków (dzieciobójstwo i porzucenie ze skutkiem śmiertelnym) nie wykazuje tendencji wzrostowych – w 2001 r. liczba ta była najniższa w ostatnim dziesięcioleciu;
- rozwija się pomoc instytucjonalna, dzięki której kobieta w ciąży i kobieta z małym dzieckiem znajduje schronienie, opiekę oraz pomoc psychologiczną i prawną.
Państwo, które ochrania życie ludzkie od poczęcia uczy społeczeństwo postawy szacunku i odpowiedzialności za najmniejszych i najsłabszych. Sprzyja to kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego o wysokich standardach etycznych.

 

kleczek"at"prolife.pl